Veelgestelde vragen

Is er nog iets niet helemaal duidelijk? Op deze pagina vind je alvast antwoorden op de meest gestelde vragen.

Certified Pick up is een samenwerking tussen Port of Antwerp-Bruges en haar dochteronderneming NxtPort.

Wat betekent Certified Pick up (CPu)?

Certified Pick up is een neutraal, centraal gegevensplatform dat de toeleveringsketen voorziet van een digitaal, veilig en geoptimaliseerd proces voor het vrijgeven en ophalen van containers. Dit gebeurt door het vastleggen en verrijken van containerinformatie - afkomstig van verschillende partijen - op het Certified Pick up-platform, om zo een pick-up te garanderen op basis van identiteit waarmee de uiteindelijke vervoerder de container ophaalt. Hierdoor wordt de juiste container aan de juiste vervoerder toegewezen. Een audit trail is voorzien om het hele proces ook voor de bevoegde autoriteiten controleerbaar te maken. 

Wat zijn de voordelen van Certified Pick up?

Aansluiting op de Certified Pick up CPu levert optimalisatievoordelen op voor alle logistieke partners:

  • Transparant: Certified Pick up zorgt voor transparantie over de containerstatus, met als doel de operationele efficiëntie voor elke speler in de keten te verhogen. 
  • Veilig: Certified Pick up biedt een nieuwe manier van afhandelen. Je haalt een container af op basis van identiteit i.p.v. pincodes. Het platform staat toe om te traceren welke partijen betrokken waren bij het afhandelen van de container. 
  • Efficiënt: Administratieve processen verlopen een stuk eenvoudiger, medewerkers werken veiliger en de doorlooptijd van importcontainers in de haven vermindert. 

Waarom is Certified Pick up verplicht?

Certified Pick up is opgevat als een havendienst om een gecentraliseerd en gedigitaliseerd proces te creëren, waarbij efficiëntie, veiligheid en transparantie voorop staan. De haveninfrastructuur wordt erkend als een kritieke digitale infrastructuur. Om dit systeem volledig te maken, is het noodzakelijk dat elke betrokken partij aangesloten is. Het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge moet deze kritische digitale infrastructuur waarborgen en heeft ervoor gekozen om haar dochterbedrijf NxtPort aan te stellen als geautoriseerde dienstverlener om deze infrastructuur te helpen ontwikkelen. 

Wie moet zich aansluiten op Certified Pick up?

Alle logistieke partners - in België of in het buitenland - die betrokken zijn bij het ophaalproces van containers in de haven. Dit omvat onder andere: rederijen, scheepsagenten, terminals, verladers, expediteurs, logistieke afhandelaars, vrachtwagenbedrijven, binnenvaartoperatoren, spooroperatoren, enzovoort.

Voor welke goederen is aansluiting op Certified Pick up verplicht?

  • Elke volle container en elke lege container van een verlader die per zeeschip naar een terminal in de haven wordt gebracht en deze terminal vervolgens zal verlaten per binnenschip, vrachtwagen, trein of een ander vervoermiddel dan een zeeschip. 
  • Elke volle container die per zeeschip naar een terminal in de haven wordt gebracht en vervolgens op deze terminal wordt gelost. 

Wie zijn de partners in het Certified Pick up project?

Port of Antwerp-Bruges heeft Nxtport aangeduid als dienstverlener om het platform te bouwen en uit te baten.

 

Port of Antwerp-Bruges is de havenautoriteit van de haven in Antwerpen en Zeebrugge, de tweede grootste haven van Europa en de dertiende grootste containerhaven ter wereld.

 

NxtPort is een dochteronderneming van Port of Antwerp-Bruges. Het bedrijf heeft als doel het delen van data transparanter en eenvoudiger te maken tussen de verschillende spelers in de logistieke keten. Naast Certified Pick up ontwikkelde het ook de ETA Terminal tool. Daarmee raadpleeg je de aankomsttijden van schepen aan de terminals en cargo opening times.

Wat is het verschil tussen Certified Pick up en Secure Container Release?

Secure Container Release (SCR) is een applicatie die ontwikkeld werd door T-mining om het gebruik van pincodes overbodig te maken bij het afhalen van een container.

 

Certified Pick up (CPu) is de applicatie die ontwikkeld werd door NxtPort met hetzelfde doel.

 

Je kan ervoor kiezen om containers vrij te geven via SCR of CPu, maar het uiteindelijke pick up recht en de audit trail worden gegenereerd door Certified Pick up. De Secure Container Release applicatie zal dus altijd gelinkt moeten worden met Certified Pick up.

Wat kost Certified Pick up?

Er zijn twee manieren om Certified Pick up te gebruiken: via de API-integratie of via de web interface. Voor beide geldt een jaarlijkse kost.

 

Als je Certified Pick up wilt integreren in je eigen softwaresysteem met de API, betaal je een vast jaarlijks bedrag van € 2500. Hiermee krijg je toegang tot alle API's van NxtPort en toegang tot de Certified Pick up web interface.

 

Als je enkel de web interface wilt gebruiken, betaal je een verlaagd tarief. Sheepsagenten, expediteurs, release parties en terminals betalen een jaarlijks bedrag van € 250. Dit verloopt via de normale facturatieprocedure. Voor transportoperators is de kost afhankelijk van de jaarlijkse hoeveelheid containers die je met Certified Pick up behandelt. Deze betalingen gebeuren via een prepayed module.

 

Naast de jaarlijkse abonnementskost wordt een aanvullende kost per container aangerekend. Deze kost wordt gespreid over de scheepsagent, terminal en first release party.

 

Een helder overzicht van de tarieven vind je op onze documentatiepagina.

Is Certified Pick up ook verplicht op het platform Zeebrugge?

Momenteel nog niet. Er zijn voorlopig ook nog geen concrete plannen.

Komt er een koppeling tussen het Inboud Release Platform voor PN/TS en Certified Pick up?

Ja, er zal een koppeling voorzien worden tussen Certified Pick up en het Inbound Release Platform, dat vanaf maart 2024 live gaat.

Gebruik

Hoe koppel ik mijn C-pointaccount aan mijn Cinvio-account?

Heb je al een account bij C-point én Cinvio? Gebruik volgende link om beide accounts met elkaar te koppelen: http://cpu.nxtport.com/blocked.

 

Heb je één van bovenstaande accounts nog niet? Vervolledig dan de stappen vermeld op de pagina voor transportoperators.

Kan ik meteen zien waarom er een rood licht is?

Ja, een rood licht vermeldt telkens een waarde. De betekenis van deze waarden vind je terug in deze overzichtstabel.

Wat als een First Release Party of Transportoperator (Logistic operator) niet vindbaar/zichtbaar is in Certified Pick up?

In dat geval is de First Release Party of Transportoperator nog niet aangesloten bij Certified Pick up. Gelieve deze partij te contacteren met de vraag om zich te registreren. Meer info over het registratieproces vind je op de pagina's voor release parties en transportoperators.

Hoe los ik de blocked status van een container in Certified Pick up op?

Dit hangt af van de status van de lichten. In het geval van een rood licht, contacteer je de betrokken partij.

Is het mogelijk om containers op te halen wanneer Certified Pick up onbereikbaar is door onderhoud?

Ja, terminals moeten back-upscenario's voorzien. Certified Pick up stelt hiervoor back-upinformatie ter beschikking.

Hoe lang blijft een release recht geldig?

Het is de scheepsagent die de vervaldatum (expiry date) instelt. Als een container geen expiry date meekrijgt, blijft de release tot 60 dagen na de commercial release geldig.

Krijg je een waarschuwing als een release recht dreigt te verlopen?

Nee, Certified Pick up stuurt geen waarschuwing uit als een release recht dreigt te vervallen.

Kan je zien aan wie de container op een bepaald moment gereleased is?

Nee, dit is niet mogelijk. Dat is vertrouwelijke informatie.

Wat betekenen de statussen van het douanelicht?

Het douanelicht verschijnt in het release recht en zorgt voor extra transparantie aan de hand van verschillende statussen. 

 

GROEN:
De container is aangezuiverd. Er is een volledige vervolgaangifte ingediend. De container mag de terminal verlaten. 

 

ORANJE:
Bij een oranje licht zijn er verschillende statussen mogelijk:  
Je kan de container afhalen maar hier moet nog er hangt een vervolgactie aan

  • De container dient zich aan te bieden voor scanning
  • De container valt onder FAVV regeling
  • De container arriveert op de terminal via port equalisatie
  • De container arriveert op de terminal en is bestemd voor transshipment 

 

ROOD:
Als de container onder documentaire controle valt, of gedeeltelijk of niet is aangezuiverd, krijgt het licht een rode status. Je kan de container dan niet afhalen.  

 

De terminals zullen in een later stadium enkel nog containers vrijgeven die douanetechnisch in orde zijn om  de terminal te verlaten. Dat wil zeggen dat het douane licht op groen of oranje staat.

Krijg je een aparte e-mail wanneer een container geselecteerd is voor scanning?

Ja, wanneer de container geselecteerd is voor scanning, krijgt de expediteur nog steeds een aparte e-mail van de douane.

Kan ik één container, of container per container, inklaren?

Je kan inderdaad container per container inklaren (of er documenten voor opmaken). Je hebt dan een gedeeltelijke afschrijving van de vrachtlijst. Het groen licht van de douane verschijnt pas als de volledige vrachtlijst is afgeschreven. De logica van gedeeltelijke afschrijving is niet voorzien in de systemen van de douane (CCRM).

Hoe is de keuring van het FAVV geïntegreerd in Certified Pick up in het geval van agrocontainers?

De douane informeert Certified Pick up wanneer het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) een container moet goedkeuren. Dan wordt het douanelicht op oranje gezet met de status 'FAVV'. Onder dit licht kan de container de terminal verlaten als ook de andere lichten op groen staan.

Ik ben geconsigneerd op de Bill of Lading, moet ik me registreren voor de Certified Pick up-applicatie?

Als je in het huidige systeem een pincode ontvangt van de vervoerder, of op enig moment de pincode behandelt (je ontvangt deze van een ander bedrijf), dan moet je je inderdaad registreren. Het principe van het invoerproces verandert niet, het enige wat verandert is de manier waarop je het recht krijgt om de container op te halen. In plaats van een document met een echte pincode, ontvang je een digitaal release recht via het Certified Pick up- platform.

 

Als je met een expediteur werkt en deze het volledige importproces voor je afhandelt, hoef je je niet te registreren, tenzij de scheepsagent anders vereist. Als de scheepsagent de PIN-code eerst naar je bedrijf stuurt, en jij op jouw beurt naar je expediteur, moet je wel geregistreerd zijn.

 

Indien je het importproces zelf afhandelt, en het transportbedrijf dat de container ophaalt rechtstreeks aanwijst, dien je je te registreren. De scheepsagent stuurt het Release Right naar jouw bedrijf en je draagt het dan over aan het transportbedrijf. 

Ik ben niet de geconsigneerde op de Bill of Lading, kan ik het release recht ontvangen via Certified Pick up? Of wordt het release recht altijd naar de geconsigneerde gestuurd?

Als je het release recht namens de geconsigneerde wenst te ontvangen, zal de geconsigneerde de scheepsagent moeten informeren aan wie de lading kan vrijgeven worden. Het principe van het importproces verandert niet, het enige dat verandert is de manier waarop je het recht ontvangt om de container op te halen. In plaats van een document met een echte pincode, ontvang je een digitaal release recht via het Certified Pick up-platform. 

Blijft een TAR-code verplicht om een container op te halen?

Ja, een TAR-code blijft nog steeds van toepassing.

Hoe zit het met de procedures voor 'containers for drop' (lege containers die bij een depot moeten worden binnengebracht)?

De procedure voor 'containers for drop' blijft ongewijzigd.

Veiligheid

Welke technologie gebruikt Certified Pick up om het proces veilig en efficiënt te maken?

Certified Pick up is gebouwd met AKS-technologie op een Microsoft Azure-stack. De applicatie wordt regelmatig onderworpen aan penetratietests, beveiligingsaudits en constante beveiligingscontrole. NxtPort is ook ISO 27001 compliant, wat betekent dat ze voldoen aan de strenge eisen voor informatiebeveiliging. 

Wat gebeurt er met de gegevens geleverd aan Certified Pick up?

Noch NxtPort, noch Port of Antwerp-Bruges zullen deze gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan Certified Pick up. Zij zullen deze gegevens niet commercialiseren.

 

Het Havenbedrijf heeft het recht om de gegevens op een gebundelde manier te gebruiken. Daarbij gaat het over gegevens die gebruikt of gegenereerd worden in de context van Certified Pick up of gerelateerde toepassingen en diensten. Dit omdat het Havenbedrijf een publieke taak heeft en in die context rapporteringsverplichtingen kan opleggen aan de erkende dienstverlener. 

Hoe kan een scheepvaartmaatschappij een First Release Party vertrouwen?

Hoewel er enkele mechanismen in Certified Pick up zijn ingebouwd voor de verificatie van identiteit, vereist een goede handelspraktijk dat een rederij de identiteit (en de Identifier die voor de identificatie wordt gebruikt) valideert bij de partij die de eerste vrijgave verricht, aangezien Certified Pick up/NxtPort geen operationele relatie met de First Release Party heeft. 

Dit vind je misschien ook interessant